Peťovy stránky

Trabant

Trabant 1952-1995

Historie automobilu Trabant (1952–1995)

Historii automobilu Trabant zpracoval Jan Prager z Hradce Králové. Následující text byl v poněkud zkrácené podobě poprvé předložen veřejnosti na stránkách časopisu Svět motorů vydavatelství Axel Springer (čísla 34, 35 a 37/2002).

Zde publikovaný text je samozřejmě v nezkrácené podobě bez redakčních škrtů, tak jak jej autor sepsal a věnoval těmto stránkám. Pro přehlednost je celá historie rozdělena do tří logických etap:

Žádné komentáře