Peťovy stránky

Překladač z Aj do Čj a z Čj do Aj

SLOVNÍK
 
Čj > Aj Aj > Čj