Peťovy stránky

Le parkour

Pár rad jak na parkour

Jestli přemýšlíš nad tím, že začneš s parkourem, tak tady je pár věcí, které by sis měl promyslet a pochopit, než se vydáš skákat přes překážky.

1. Pochopit parkour

Parkour je tréninková metoda, pomocí které se zlepšuješ tím, že přirozeně překonáváš překážky. Navíc principy, které se naučíš, se dají aplikovat na všechny aspekty života.. Výhody znalosti parkouru jsou rozsáhlé. Z počátku hlavně ve schopnosti pohybovat se rychle a efektivně ve složitých situacích. Po čase si vypracuješ lepší fyzickou kondici, sebedůvěru a sebeovládání a až nakonec se můžeš stát celkově vyváženějším a pozitivnějším člověkem. Jediné "negativum" je, že to stojí hodně času a opravdové úsilí. Fyzický trénink je tvrdý a vyčerpávající. Neexistuje na to žádné kouzlo. Je to prosté: Co do parkouru vložíš, z něj taky dostaneš.

2. Rozhodnout se, že parkour vyzkoušíš

Až pochopíš, co vše trénovaní parkouru obnáší, tak se můžeš teprve informovaně rozhodnout. Pokud se rozhodneš, že parkour není nic pro tebe, tak se nic neděje, snad se v životě neocitneš v těžké situaci, kterou nebudeš schopen řešit. Pokud se rozhodneš parkour zkusit, tak se musíš začít učit hodně věcí. Na to, aby jsi s tréninkem začal, nepotřebuješ ale žádné speciální vybavení, jen rozhodnutí a touhu trénovat.

3. Najít si pomocníky v tréninku

Když trénuješ parkour, je velice důležité poznat, jak tvé tělo a mysl pracují. To nelze zjistit jinak než tréninkem a zkoumáním sebe sama. Nicméně mít zkušeného člověka, který tě čas od času nasměruje správným směrem, je neocenitelné. Jestli se ti podaří najít někoho, kdo má dostatečné znalosti, aby ti sloužil jako rádce, velice ti to pomůže. Žádní dva lidé ti neporadí přesně stejně, vyplatí se najít někoho, jehož metody ti nejvíce vyhovují, nebo ještě lepší - kombinovat znalosti více lidí.

4. Naučit se teorii cvičení

Člověk, který dokáže nejlépe posoudit tvojí kondici, jsi ty sám. Máš přístup k vlastním smyslům, kterými nasloucháš tělu tak, jak to nemůže udělat nikdo jiný. A abys trénoval co nejefektivněji, musíš pochopit principy sám a zvyknout si na dělání vlastních rozhodnutí. I když jsi již dostatečně silný a zdravý, stále potřebuješ pochopit teorii cvičení, protože nároky na parkour jsou obecně mnohem vyšší, než na jiné i podobné aktivity. Pokud budeš pečlivě hledat a číst, mnoho takových informací nalezneš na této stránce a jejím fóru.

5. Strávit týden cvičením celého těla a pozorováním úrovně svého současného fyzického stavu

Předtím, než zjistíš, jak své tělo vylepšit, musíš vědět, s čím do toho jdeš. Strávit týden tím, že posuneš limity svého běžného cvičení bez toho, abys ohrozil své zdraví, ti dá dostatek času, abys zjistil, jak na tom jsi, co dokážeš a kde máš slabiny. Také zjistíš, jaké to je trénovat více a jak to tvé tělo snáší.

6. Rozhodnout se začít se cviky, které tobě individuálně vyhovují nejvíce

Až pochopíš základní principy tréninku a budeš vědět, co tvé tělo dokáže, musíš si naplánovat a upravit cvičení tak, aby ti vyhovovalo. Tohle vyžaduje trochu experimentování na začátek, ale postupně budeš chápat věci lépe a lépe a budeš schopen trénovat stále efektivněji.

7. Začít skutečně trénovat

Z počátku se musíš soustředit na fyzický trénink, jako nutný základ tréninku dalšího. Jsou dva typy fyzického cvičení - technika a posilování. Technické cvičení se soustředí na koordinaci a přesnost. Posilování je o tom být silnější, ohebnější a vytrvalejší. Nejlepší poměr je zhruba 3:1 až 4:1 ve prospěch posilování, protože síla a tělesná zdatnost usnadňuje učení techniky.

Všechny pohybové techniky potřebují k efektivnímu provedení určitý stupeň síly a tělesné zdatnosti. Takže trénink technik je třeba brát opravdu pomalu, abys měl dost času seznámit se s každým pohybem a provedl ho bezpečně.

Nejdůležitější je poslouchat své tělo a pokud máš pochybnosti, tak pokrok v tréninku vzít ještě pomaleji. Pokud trénink uspěcháš, je tu velké riziko zranění, které tě posune zas o hodně zpět. Většina problémů může být vyřešena jen tím, že si promyslíš, co děláš, a pak opravdu postupně po malých krůčcích dosáhneš svých cílů.

Parkour je umění pohybu překonávání překážek. Při něm jsou využívány přirozené pohyby jako běh, skákání a lezení, pomocí kterých se co nejefektivněji a nejrychleji dostává člověk z místa na místo.

Parkour je nesoutěžní sport. Při tréninku se snažíme překonat sami sebe, svůj strach a své nedostatky a neustále se zlepšovat, nikoliv soupeřit s ostatními. Parkour není sportem extrémním, jak je občas prezentován v médiích. Extrémní je pouze v případě, že hazardujete se svým životem a děláte něco, co neumíte a nechápete.

V mnohých aspektech se Parkour podobá bojovým uměním. Když se mu člověk věnuje naplno a správně, jde v podstatě o životní cestu a filozofii. Neustále překonáváme překážky, ať už psychické či fyzické.

Smyslem tréninku je ovládnout lépe své tělo jako celek. Nemá smysl se učit jen jednotlivé techniky odděleně, ale spíše průběžně zdokonalovat svůj pohyb. Cílem je být silnější, abychom byli užitečnější jak v běžném životě, tak případných extrémních situacích, které mohou nastat i v moderním světě.

Trocha historie

Člověk překonává překážky odedávna, dokonce i způsobem, jakým je definován Parkour. Ale dnešní podobu a definici mu vtisknul Francouz David Belle. Ten se odmala věnoval bojovým uměním a umění pohybu v jeho přirozeném životním prostředí – nejprve v lese a pak právě ve městě. Ve všem ho hodně ovlivnil jeho otec pocházející z Vietnamu, který prošel výcvikem francouzské armády a posléze pracoval jako hasič.

Co Parkour není a čeho se vyvarovat?

Z videí a textů, které jsou k nalezení na internetu, se může zdát, že Parkour je úplně o něčem jiném, než jsem celou dobu psal. Ale není tomu tak. Parkour je jasně definován, ale ve snaze hnaní se za senzací bývá často překrucován. Parkour není svoboda pohybu, jak bývá často mylně označován.

Parkour není akrobacie a líbivá salta. To není účinný a rychlý pohyb. Stejně tak nejde jen o skoky z co největší výšky, ty mohou být jen malou částí pro opravdu zkušené jedince, kteří trénují již spousty let. U začátečníků hrozí zničení si zdraví ihned úrazem, ale i následky špatné techniky skoků a dopadů, které způsobí nevratné poškození kloubů.

V neposlední řadě je důležité neškodit. Ani svému okolí ani svému zdraví. Při tréninku Parkouru byste neměli ničit soukromý ani veřejný majetek a vnikat na soukromé pozemky. Pokud vás někde nechtějí, tak tam prostě netrénujte. A trénujte s rozmyslem, nejlépe pod vedením zkušenější osoby.

Ačkoliv se z tohoto textu může zdát, že Parkour je plný omezení, přesto nabízí úplně nový pohled na naše okolí a i nás samotné a neskutečný pocit volnosti.

Parkour v České republice?

Ano. I do našeho státu kdesi daleko na východě proniknul tento sport/disciplína. Je tomu už tak 3-4 roky, kdy první nesmělé dropy dělali kluci z Prahy (Lezz Kreff) a ze Zlína (Streaks). Tehdy byl Parkour chápán v průměru lépe než dnes. Skákalo pár nadšenců, kteří měli načteno hodně z internetu a David Belle byl jejich vzor. Počáteční nadšení ale hodně převyšovalo úroveň jejich projevu.

Časem obdivuhodná videa na internetu přilákala spíše skupinu lidí, kteří chtěli dělat něco naplno a být volní a obdivovaní. Přiživoval to rozmach videí s akrobatickými prvky, které odpoutávají od myšlenky a smyslu pohybu právě na aktéra. Jedni z hlavních zlosynů, kteří podpořili tento špatný směr, byli dnes již proklínaní komerční britští Urban Free Flow. Přesto mnoho z nás začalo na této vlně a můžeme jim tedy děkovat, že pro nás otevřeli tento skvělý svět.

To bylo zhruba před dvěmi roky, kdy začaly hojně vznikat skupiny a některé z nich existují dodnes jako 1Bcrew (Brno) či Real Motion (Praha). Tehdy jsme chtěli všechno hned – trénovali jsme nezdravě hlavně flipy a velké dropy. Zranění, fyzické neúspěchy po jednom týdnu tréninku :) a opadnutí zájmu udělalo své. Ale ti, co vydrželi skákat do dnes, mají mnohem blíže ke skutečnému Parkouru.

Za ty poslední dva roky udělal Parkour v ČR velký pokrok – proběhly dva celorepublikové jamy a nespočet menších lokálních.

Dnes začíná s Parkourem stále více lidí. A začínají stejně špatně jako my kdysi a možná i hůře. Máme jedinečnou šanci zabránit spoustě zbytečných zranění a ztrátě iluzí. Proto skalní nadšenci připravují pro vás tento portál, jehož zrod byl stejně komplikovaný a bolestivý jako příchod Parkouru do Česka.

Proto do budoucna plánujeme vytvořit pevnou základnu Parkouru v Česku, která se pokusí zabránit dezinformacím o Parkouru a pomoci těm, kteří o pomoc stojí.